Nombor genap dan Nombor ganjil

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mencirikan nombor genap dan nombor ganjil
  2. Mengelaskan nombor genap dan nombor ganjil