Nilai nombor

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan nombor hingga 100 000: (i) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan. (ii) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka. (iii) Menulis nombor dalam angka dan perkataan
  2. Menentukan nilai nombor hingga 100 000: (i) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor. (ii) Mencerakin sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. (iii) Membandingkan nilai dua nombor. (iv) Menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun. (v) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor secara tertib menaik dan tertib menurun
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini