Graf fungsi sinus, kosinus dan tangen

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Melukis graf fungsi trigonometri, y = sin x, y = kos x, dan y = tan x bagi 0 < x < 360 dan membandingbezakan ciri-ciri graf fungsi tersebut
  2. Mengkaji dan membuat generalisasi tentang kesan perubahan pemalar a, b dan c bagi graf fungsi trigonometri: (i) y = asin bx + c (ii) y = akos bx + c (ii) y = atan bx +c, bagi a > 0, b > 0
  3. Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi sinus, kosinus dan tangen
Live tuition recordings
Recording
BAB 6 : NISBAH DAN FUNGSI TRIGONOMETRI

Tutor: Cikgu Maria

Rabu 17 Jul 2024 05:00 pm
Recording
CHAPTER 6: RATIO AND GRAPH TRIGO (PART 1)

Tutor: Miss Jannah

Khamis 18 Jul 2024 08:00 pm
Recording
BAB 6 : NISBAH & FUNGSI TRIGONOMETRI

Tutor: Cikgu Maria

Rabu 10 Jul 2024 05:00 pm
Recording
Trigonometric Ratios

Tutor: Sir Nizam

Sabtu 27 Aug 2022 08:00 pm
Eksperimen
Lakaran Graf Garis Lurus
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Latihan untuk topik ini