Aplikasi nanoteknologi dalam industri

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan maksud nanoteknologi
  2. Menghuraikan nanoteknologi dengan contoh dan aplikasi dalam kehidupan harian.
Live tuition recordings
Recording
Soalan Kimia SPM Trial Perlis (Kertas 2)

Tutor: Sir Mas Faiz

Rabu 18 Oct 2023 08:00 pm