Tindakan Haba ke atas Garam

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Memerihalkan ujian untuk mengenal pasti gas
  2. Mengeksperimen untuk mengkaji kesan haba ke atas garam