Sistem Respirasi

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Melakar dan melabelkan struktur dalam sistem respirasi manusia serta memerihalkan mekanisme pernafasan
  2. Menjalankan eksperimen mengkaji perbezaan kandungan gas dalam udara sedutan dan udara hembusan