Prinsip pengembangan dan pengecutan jirim

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Berkomunikasi mengenai pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian
  2. Menerangkan bagaimana haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal, cecair dan gas
Nota Ringkas
Live tuition recordings
Recording
BAB 9 : PENGEMBANGAN DAN PENGECUTAN BAHAN OLEH HABA.

Tutor: Sir Kimi

Khamis 30 Nov 2023 09:00 pm
Latihan untuk topik ini