Daya

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai daya
  2. Menerangkan daya mempunyai magnitud, arah dan titik aplikasi
  3. Mengukur daya dalam unit S.I.
  4. Menjelaskan dengan contoh setiap daya tindakan terdapat daya tindak balas yang sama magnitud tetapi bertentangan arah
Nota Ringkas
Eksperimen
Daya dan Gerakan: Asas
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Geseran
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Latihan untuk topik ini