Larutan dan kadar kertelarutan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan dengan contoh maksud larutan, keterlarutan
  2. Menjalankan eksperimen bagi menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan
  3. Menjelaskan dengan contoh maksud koloid dalam kehidupan harian
  4. Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai kegunaan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan harian dan industri pembuatan
  5. Menunjuk cara contoh pelarut bukan air dan kegunaannya dalam kehidupan
Live tuition recordings
Recording
Bab 5 Air dan Larutan (3)

Tutor: Miss Liang

Rabu 28 Jun 2023 08:00 pm
Recording
Ulangkaji (Bab 3 and 4)

Tutor: Miss Liang

Khamis 22 Jun 2023 09:00 pm
Recording
Ulangkaji (Bab 1 dan 4)

Tutor: Miss Liang

Rabu 21 Jun 2023 08:00 pm
Recording
Bab 5 Air dan Larutan

Tutor: Miss Liang

Rabu 13 Jul 2022 08:00 pm
Latihan untuk topik ini