Pecutan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan maksud pecutan dan nyahpecutan sebagai suatu kadar yang melibatkan laju dan masa
  2. Melaksanakan pengiraan yang melibatkan pecutan termasuk penukaran unit
  3. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pecutan
Nota Ringkas
Live tuition recordings
Recording
Speed and Acceleration Revision

Tutor: Sir Faizol Affandi

Jumaat 21 Oct 2022 08:00 pm
Recording
Speed and Acceleration

Tutor: Sir Faizol Affandi

Jumaat 17 Jun 2022 08:00 pm
Latihan untuk topik ini