Tiga keadaan jirim

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengitlak bahawa jirim terdiri daripada zarah
  2. Membanding dan membezakan tiga keadaan jirim berdasarkan teori kinetik dari segi susunan dan pergerakan zarah-zarah
  3. Menggunakan perhubungan ruang dan masa bagi membezakan kadar resapan dalam tiga keadaan jirim
  4. Memerihalkan perubahan keadaan jirim dari segi pergerakan zarah-zarah akibat daripada penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik
  5. Merumuskan bahawa suhu kekal semasa pembekuan, peleburan dan pendidihan
  6. Merumuskan jisim kekal tidak berubah semasa perubahan fizik
  7. Menjelaskan dengan contoh perubahan keadaan jirim dalam kehidupan harian
Latihan untuk topik ini