Reka Bentuk dan Teknologi

Bab 1 : Aplikasi Reka Bentuk Teknologi Kejuruteraan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Reka Bentuk dan Teknologi
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang reka bentuk produk elektromekanikal. Kita akan belajar bagaimana untuk mengenalpasti dan menerangkan elemen-elemen elektromekanikal yang terdapat dalam produk. Elemen-elemen ini merangkumi komponen elektrik dan mekanikal yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan fungsi produk. Kita akan mempelajari fungsi dan ciri-ciri setiap elemen ini, serta bagaimana mereka berinteraksi antara satu sama lain. Dengan memahami elemen-elemen elektromekanikal, kita akan dapat merancang dan membuat produk yang berkesan dan berfungsi dengan baik.
Latihan untuk bab ini