Sains

Bab 8 : Daya dan Tekanan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sains
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang daya dan tekanan dalam sains. Pertama, kita akan belajar tentang tekanan dalam bendalir.

Tekanan dalam bendalir merujuk kepada kekuatan yang dikenakan pada suatu kawasan dalam bendalir. Kita akan mempelajari konsep tekanan dalam bendalir dalam suatu sistem yang tertutup.

Selain itu, kita juga akan belajar tentang aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan harian. Prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan pada suatu kawasan dalam bendalir akan disebarkan merata ke seluruh kawasan tersebut.

Oleh itu, kita akan belajar bagaimana prinsip ini digunakan dalam kehidupan harian kita.

Dengan memahami konsep tekanan dalam bendalir dan aplikasi prinsip Pascal, kita akan dapat memahami bagaimana daya dan tekanan berfungsi dalam dunia sekitar kita.
Topik dalam bab ini