Sains

Bab 5 : Sebatian karbon

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sains
Bab 'Sebatian Karbon' dalam mata pelajaran Sains membawa kita untuk mempelajari tentang sebatian karbon yang terdapat dalam alam. Kita akan belajar mengenal pasti sebatian karbon yang wujud dalam alam dan juga menjelaskan kepentingan Kitar Karbon.

Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang hidrokarbon. Kita akan memerihalkan sebatian hidrokarbon dan menerangkan bagaimana sebatian hidrokarbon diperoleh daripada sumber semula jadi. Kita juga akan belajar menamakan ahli kumpulan homolog alkana dan alkena dari karbon 1 hingga karbon 6.

Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang alkohol. Kita akan memerihal proses penyediaan alkohol dan mengenal pasti sifat fizik dan sifat kimia alkohol.

Terakhir, kita akan belajar tentang lemak. Kita akan menyatakan kandungan lemak serta sumbernya. Kita juga akan membandingkan perbezaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu.

Dengan mempelajari bab 'Sebatian Karbon' ini, kita akan dapat memahami dengan lebih baik tentang sebatian karbon dan kepentingannya dalam alam.