Pendidikan Moral

Bab 11 : Malaysia Unggul di Mata Dunia

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam topik ini, pelajar akan meneroka cara untuk meningkatkan pengiktirafan global negara mereka. Mereka akan meneliti pencapaian ketara yang telah membanggakan Malaysia di persada antarabangsa. Pelajar akan mendalami strategi untuk memupuk imej nasional yang positif di seluruh dunia dan kepentingan berbuat demikian. Mereka juga akan menganalisis cabaran yang wujud dalam mempromosikan reputasi negara di luar negara. Tambahan pula, pelajar akan meluahkan emosi mereka yang berkaitan dengan memartabatkan nama negara di peringkat global. Akhir sekali, mereka akan belajar bagaimana untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti harian yang menyumbang kepada meningkatkan reputasi negara mereka di persada dunia.
Nota Ringkas