Pendidikan Moral

Bab 7 : Berperikemanusiaan Pemangkin Kesejahteraan Global

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam topik ini, pelajar akan meneroka "Berperikemanusiaan Ke Arah Kesejahteraan Global." Mereka akan belajar tentang kualiti penting kemanusiaan yang menyumbang kepada peningkatan masyarakat global. Melalui contoh, mereka akan memahami bagaimana tindakan belas kasihan, seperti memberikan bantuan semasa bencana dan mempromosikan hak asasi manusia, memupuk kesejahteraan global. Kepentingan mengamalkan kebaikan, empati, dan kerjasama untuk keharmonian global akan diketengahkan. Pelajar juga akan meneliti akibat pengabaian nilai kemanusiaan dan akan digalakkan untuk menyatakan emosi mereka apabila menerima pendekatan kemanusiaan. Akhirnya, mereka akan menemui bagaimana penyepaduan prinsip kemanusiaan ke dalam kehidupan seharian boleh memberi kesan positif kepada kebajikan global.
Nota Ringkas