Pendidikan Islam

Bab 6 : Akhlak Islamiyah

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang konsep rendah hati (Tawaduk) dan cara mempraktikkannya dengan baik dan konsisten. Kami juga akan meneroka konsep keteguhan hati (Istiqamah) dan cara menerapkannya dalam kehidupan seharian. Selain itu, kita akan membincangkan kepentingan memelihara alam sekitar dan etika yang berkaitan dengannya. Akhir sekali, kita akan mengkaji sifat-sifat negatif (Mazmumah) dan bagaimana untuk meninggalkannya dengan rahmat dan konsisten. Kita akan mengkaji definisi dan bukti kerendahan hati, serta contoh kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad (saw).