Prinsip Perakaunan

Bab 3 : Perakaunan untuk kawalan dalaman

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Prinsip Perakaunan
Dalam bab 'Perakaunan untuk kawalan dalaman', kita akan mempelajari tiga topik penting iaitu kawalan tunai, penyata penyesuaian bank, dan belanjawan tunai. Pertama, kita akan belajar tentang kawalan tunai. Kawalan tunai adalah penting untuk memastikan wang tunai diurus dengan baik dan tidak hilang. Kita akan belajar tentang tujuan kawalan tunai dan kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengawal tunai dengan berkesan.

Kemudian, kita akan mempelajari tentang penyata penyesuaian bank. Penyata bank adalah dokumen yang menunjukkan perbezaan antara rekod bank dan rekod perniagaan kita. Kita akan belajar tentang fungsi penyata bank dan tujuan penyediaan penyata penyesuaian bank. Penyata penyesuaian bank penting untuk memastikan rekod bank kita selaras dengan rekod perniagaan kita.

Akhir sekali, kita akan belajar tentang belanjawan tunai. Belanjawan tunai adalah perancangan kewangan yang membantu kita menguruskan wang tunai dengan bijak. Kita akan mempelajari tujuan belanjawan tunai dan bagaimana ia membantu kita membuat keputusan kewangan yang tepat. Dengan memahami bab ini, kita akan dapat menguruskan tunai dengan baik dan memastikan kawalan dalaman yang kukuh dalam perniagaan kita.
Latihan untuk bab ini