Biologi

Bab 7 : Penyesuaian Tumbuhan pada Habitat Berlainan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Biologi
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang penyesuaian tumbuhan kepada habitat yang berbeza. Kami akan mengelaskan tumbuhan berdasarkan habitatnya dan menerangkan ciri-ciri hidrofit, halofit, dan xerofit. Kita akan mengkaji bagaimana tumbuhan ini menyesuaikan diri dengan persekitaran mereka dari segi pengambilan air dan mineral, pertukaran gas, sokongan, dan fotosintesis. Dengan memahami penyesuaian ini, kita akan mendapat pandangan tentang cara tumbuhan hidup dan berkembang maju dalam pelbagai habitat.
Topik dalam bab ini