Matematik Tambahan

Bab 4 : Pilih Atur Dan Gabungan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Matematik Tambahan
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang pilih atur dan gabungan.
Permutasi ialah susunan objek dalam susunan tertentu, manakala gabungan ialah pemilihan objek tanpa mengambil kira susunannya.
Kita akan menyiasat dan membuat generalisasi peraturan pendaraban, yang membantu kami menentukan bilangan pilih atur.
Kita juga akan belajar cara mengira bilangan pilih atur untuk senario yang berbeza, seperti apabila kita mempunyai n objek berbeza, apabila kita mempunyai n objek berbeza dan kita mengambil r objek pada satu masa, dan apabila kita mempunyai n objek yang melibatkan objek yang sama.
Pada akhir bab ini, kita akan dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan pilih atur dan gabungan.
Topik dalam bab ini