Matematik Tambahan

Bab 2 : Pembezaan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Matematik Tambahan
- Menggunakan peraturan pembezaan untuk mencari terbitan pelbagai fungsi
- Tentukan terbitan kedua bagi fungsi f(x) menggunakan peraturan pembezaan
- Menyelesaikan masalah yang melibatkan kadar perubahan, tangen dan normal, dan pengoptimuman menggunakan pembezaan
- Gunakan pembezaan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan kadar yang berkaitan, maksima dan minima, dan lakaran lengkung

Dalam bab ini, kita akan belajar tentang had dan cara ia berkaitan dengan pembezaan.
Kita juga akan meneroka pembezaan tertib pertama dan kedua, yang melibatkan mencari derivatif fungsi.
Kita akan menggunakan pembezaan untuk menyelesaikan pelbagai masalah, seperti mencari nilai had, menentukan terbitan pertama dan kedua bagi fungsi, dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kadar perubahan, tangen dan normal, dan pengoptimuman.
Selain itu, kita akan belajar cara menggunakan pembezaan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan kadar yang berkaitan, maksima dan minima, dan lakaran lengkung.