Sains

Bab 12 : Tenaga Nuklear

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sains
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang tenaga nuklear. Pertama, kita akan membincangkan penggunaan tenaga nuklear. Kita akan melihat bagaimana negara-negara telah mengenal pasti keperluan untuk menggunakan tenaga nuklear dalam pembangunan mereka.

Kemudian, kita akan mempelajari tentang penghasilan tenaga nuklear. Kita akan memahami bagaimana tenaga nuklear dihasilkan melalui proses pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Kita juga akan melihat bagaimana tenaga nuklear digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik.

Selanjutnya, kita akan membincangkan impak penggunaan tenaga nuklear. Kita akan melihat bagaimana penggunaan senjata nuklear mempengaruhi hidupan dan persekitaran. Kita juga akan merumuskan impak ujian nuklear terhadap persekitaran.

Akhirnya, kita akan melihat perkembangan tenaga nuklear di Malaysia. Kita akan memahami mengapa Malaysia sedang membangun stesen janakuasa nuklear. Kita akan melihat manfaat dan kepentingan pembinaan stesen janakuasa nuklear ini.

Dengan mempelajari bab ini, kita akan dapat memahami penggunaan, penghasilan, dan impak tenaga nuklear. Kita juga akan dapat melihat bagaimana Malaysia sedang memanfaatkan tenaga nuklear untuk pembangunan negara.
Live tuition recordings
Recording
Chapter 12 : Nuclear energy

Tutor: Sir Mas Faiz

Isnin 11 Dec 2023 08:00 pm
Recording
Chapter 12 : Nuclear energy

Tutor: Sir Mas Faiz

Isnin 04 Dec 2023 08:00 pm
Recording
Bab 12 Tenaga nuklear

Tutor: Miss Dira

Jumaat 01 Dec 2023 04:00 pm
Recording
Chapter 12 : Nuclear energy

Tutor: Sir Mas Faiz

Isnin 27 Nov 2023 08:00 pm
Recording
Structured questions and essay questions: Nuclear energy

Tutor: Miss Dira

Isnin 27 Feb 2023 08:00 pm