Asas Sains Komputer

Bab 3 : Algoritma

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Asas Sains Komputer
Dalam bab Algoritma, kita akan belajar mengenai ciri-ciri search dan sort. Pertama, kita akan belajar mengenai search seperti linear dan binary search. Linear search adalah apabila kita mencari elemen satu persatu dalam senarai sehingga kita jumpa elemen yang kita cari. Manakala, binary search adalah apabila kita mencari elemen dalam senarai dengan membandingkan nilai tengah dengan elemen yang kita cari.

Selain itu, kita juga akan belajar mengenai sort seperti bubble sort dan bucket sort. Bubble sort adalah apabila kita menukar kedudukan dua elemen bersebelahan dalam senarai jika mereka tidak berada dalam susunan yang betul. Bucket sort pula adalah apabila kita mengumpulkan elemen dalam senarai ke dalam baldi-baldi berdasarkan nilai mereka, kemudian mengurutkan setiap baldi secara berasingan.

Dalam bab ini, kita juga akan belajar cara menulis pseudokod dan melukis carta alir untuk setiap ciri search dan sort yang kita pelajari. Pseudokod adalah satu cara untuk menulis algoritma dengan menggunakan bahasa yang hampir sama dengan bahasa pengaturcaraan. Carta alir pula adalah gambaran langkah-langkah dalam algoritma menggunakan simbol-simbol yang mudah difahami.

Dengan mempelajari bab Algoritma ini, kita akan dapat memahami cara-cara untuk mencari dan mengurutkan elemen dalam senarai. Kita juga akan dapat menguasai kemahiran menulis pseudokod dan melukis carta alir untuk setiap ciri search dan sort. Semoga panduan ini membantu kita dalam pembelajaran Asas Sains Komputer.
Topik dalam bab ini
Nota Ringkas
Latihan untuk bab ini