Sains

Bab 5 : Termokimia

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sains
Dalam bab Termokimia, kita akan mempelajari tentang tindak balas endotermik dan eksotermik. Tindak balas endotermik adalah tindak balas yang menyerap haba daripada persekitaran sekeliling. Contohnya, apabila ais dicairkan, ia menyerap haba daripada sekelilingnya.

Manakala, tindak balas eksotermik adalah tindak balas yang melepaskan haba ke persekitaran sekeliling. Contohnya, apabila kayu dibakar, ia melepaskan haba ke sekelilingnya. Kita juga akan belajar bagaimana menghubungkaitkan jumlah haba yang diserap atau dibebaskan dalam tindak balas kimia dengan tindak balas endotermik dan eksotermik.

Dengan memahami konsep ini, kita akan dapat mengenal pasti jenis tindak balas yang berlaku dan memahami perubahan haba yang berlaku dalam tindak balas kimia.