Sains

Bab 4 : Kereaktifan Logam

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sains
Dalam bab 'Kereaktifan Logam', kita akan mempelajari beberapa perkara penting. Pertama, kita akan belajar tentang kepelbagaian mineral dalam kerak bumi. Kita akan diberikan contoh-contoh bentuk mineral yang berbeza dan mengenal pasti unsur-unsur yang terdapat dalam sebatian semula jadi.

Kemudian, kita akan mempelajari siri kereaktifan logam. Kita akan membina siri ini berdasarkan tindak balas logam dengan oksigen dan menulis persamaan perkataan untuk tindak balas tersebut. Kita juga akan belajar untuk menentukan kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam.

Selain itu, kita akan belajar tentang pengekstrakan logam daripada bijihnya. Kita akan menggunakan lukisan untuk berkomunikasi dan memahami proses pengesktrakan logam daripada bijihnya. Kita juga akan diajar untuk menjana idea bagi menyelesaikan masalah kesan buruk daripada aktiviti perlombongan yang tidak dirancang dengan baik kepada semua makhluk hidup di Bumi.

Dalam bab ini, kita akan mempelajari pelbagai konsep penting berkaitan dengan kereaktifan logam. Dengan memahami topik-topik ini, kita akan dapat mengaplikasikan pengetahuan kita dalam kehidupan seharian dan memahami kepentingan sains dalam menjaga alam sekitar.