Pendidikan Moral

Bab 8 : Bumi Hijau Bumi Kita

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam topik ini, pelajar akan belajar tentang prinsip 5R: kitar semula, guna semula, kurangkan, fikir semula dan pembaikan, yang secara kolektif menyumbang kepada pemeliharaan Bumi hijau. Mereka akan meneroka contoh amalan ini, memahami kepentingannya dalam pemuliharaan alam sekitar, dan membangunkan idea inovatif untuk meningkatkan pelaksanaannya. Kesan amalan 5R terhadap mengekalkan planet hijau akan dinilai, membolehkan pelajar menyatakan sentimen mereka tentang kepentingan mereka. Melalui aplikasi praktikal dalam kehidupan seharian, pelajar akan menerima prinsip ini, memupuk gaya hidup yang mampan dan mesra alam.
Nota Ringkas