Pendidikan Moral

Bab 7 : Kualiti Perkhidmatan Awam Aspirasi Pembangunan Negara

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam topik ini, pelajar akan meneroka bidang Perkhidmatan Awam untuk Kebaikan Bersama. Mereka akan menjana idea inovatif untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan awam, membangunkan piagam perkhidmatan pelanggan, dan belajar menyuarakan pendapat tentang kualiti perkhidmatan. Di samping itu, pelajar akan menganalisis kemungkinan akibat mengabaikan sumbangan perkhidmatan awam kepada pembangunan negara. Mereka juga akan belajar untuk menyatakan perasaan mereka apabila menghadapi perkhidmatan awam yang berkualiti dan mengamalkan penggunaan perkhidmatan ini secara bertanggungjawab untuk memberi manfaat kepada masyarakat secara kolektif.
Nota Ringkas