Pendidikan Moral

Bab 4 : Amalan Tradisi Kekeluargaan Khazanah Kita

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Moral
Dalam topik ini, pelajar akan belajar tentang pemeliharaan amalan keluarga tradisional dalam komuniti tertentu. Mereka akan meneroka pelbagai adat budaya dan ritual yang telah diwarisi turun-temurun. Memahami kepentingan mengekalkan tradisi ini dalam komuniti ditekankan, bersama-sama dengan kelebihan unik yang mereka tawarkan. Dengan menyelidiki contoh, pelajar akan memahami aspek luar biasa tradisi keluarga ini. Mengabaikan amalan ini boleh membawa kepada kesan yang ketara, ramalan yang akan diterokai. Pelajar juga akan merenungkan emosi peribadi yang berkaitan dengan menegakkan tradisi ini dan belajar bagaimana untuk mengintegrasikannya ke dalam kehidupan seharian mereka.
Nota Ringkas