Geografi

Bab 7 : Kegiatan Ekonomi di Malaysia

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Geografi
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi di Malaysia. Kita akan memahami pelbagai jenis kegiatan ekonomi, seperti aktiviti primer, sekunder dan tertier. Kita juga akan meneroka aktiviti ekonomi utama di Malaysia dan pengedarannya, menggunakan contoh. Menjelang akhir bab ini, kita akan mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang landskap ekonomi di Malaysia dan bagaimana aktiviti yang berbeza menyumbang kepada pembangunan negara.
Live tuition recordings
Recording
Tumbuh - tumbuhan Semulajadi dan Hidupan Liar Di Dunia

Tutor: Teacher Atiqah

Ahad 30 Jun 2024 08:00 pm
Recording
Kegiatan Ekonomi di Malaysia

Tutor: Teacher Atiqah

Ahad 23 Jun 2024 08:00 pm